Børn- og undervisningsministeriet logo
Aalborg bibliotekerne logo
Ordkraft logo

Kontakt os

Projekt Ordunivers er officielt afsluttet. Men du kan kontakte os vedr. spørgsmål til projektet og/eller langdigtet på adressen ordkraft@aalborg.dk.

Har du brug for en udtalelse eller baggrund til pressen kan du rette telefonisk henvendelse til projektejer Maria Frey Sjøblom på tlf. 9931 4467